Pro klid své duše

Králové staří truchlí na svém trůně
a bázeň jímá šlechtu bezduchou,
sny básníků, jichž duše smutkem stůně,
se choře barví tesknou předtuchou.

Rouhači skleslí staví bohu chrámy,
burzovní židi činí pokání,
hnilobný zápach prostopášné dámy
k potlačování vášně dohání.

Pro klid své duše nejtěžší si víno
a nejvřelejší ženu vyberu. -
Vybízím vás, má drahá, vilná Fryno,
k jednomu tanci v tlamě kráteru.

Po nás ať přijde potopa - Obsah

NAVRCHOLU.cz