Přátelství duší

Toužil jsem na své cestě osamělé
po duši něžné, upřímné a vřelé.

Můj sen se v tobě ztělesnění dožil.
Své srdce jsem ti v tvrdé ruce vložil.

Nejdřív's je líbal, pak jsi na ně plival,
za rok a za den při vzpomínce zíval. -

Pro nový žal mám srdce málo smělé.
Má touha mře na cestě osamělé.

Po nás ať přijde potopa - Obsah

NAVRCHOLU.cz