Sentimentální žádosti

Má touha rameno hubené
v pláči vášnivém zvedá.
Teplo zhaslého plamene
v studeném popeli hledá.

Sentimentální žádosti
v duši mé křídlama tlukou.
Má touha pláče a tělu se mstí
třeštivou, horečnou mukou.

Jsem dneska zase nemocný.
Krev v spáncích bije mi prudce.
Tesklivě sahají v moje sny
dvě bílé, panenské ruce.

Po nás ať přijde potopa - Obsah

NAVRCHOLU.cz